COMISSIÓ

a comissió SP, expressió usada per a indicar que un agent cobra un tant proporcional a les transaccions efectuades

Un venedor a comissió cobra un tant per cent de les vendes que efectua

tant per cent (p.ext.)