COMERÇ

lliure canvi SN, situació econòmica en què no hi ha impediments al comerç internacional, de manera que aquest no queda distorsionat per barreres aranzelàries o de cap altra mena, imposades pels governs (IEC)

Aquests països són una zona de lliure canvi

lliure comerç (p.ext.)

lliure comerç SN, forma o organització del tràfic mercantil en la qual la circulació de les mercaderies és establerta segons les decisions individuals (EC)

Es dedica al lliure comerç

lliure canvi (p.ext.)

mercat negre SN, comerç il·legal de mercaderies prohibides o racionades / intercanvi il·legal o clandestí de mercaderies la circulació de les quals és prohibida o racionada (IEC, EC)

Va aconseguir caviar en el mercat negre, però li va costar caríssim

tràfic de blanques (p.ext.)