COMENÇAT

a mig SP, éssent ja començada una cosa (R-M)

A mig dinar va arribar un parent (S’usa seguida d’un nom) (R-M)

al bo de (p.ext.), al mig de (p.ext.)

ANT

el més calent és a l’aigüera O, restar sense executar / no haver-hi res fet d’un afer que hauria d’ésser avançat (R-M, EC)

Ens ha dit que a les tres tot fóra a punt. Són dos quarts i encara el més calent és a l’aigüera / Pel que fa al treball de final de carrera el més calent és a l’aigüera (El verb només s’usa en present i en pretèrit imperfet d’indicatiu) (R-M, *)