COMÚ

del domini públic SP, propietat del comú (R-M)

Aquest jardí ha passat a ser del domini públic com a parc infantil / Els béns del domini públic cal que siguin ben administrats (R-M)

de domini públic (v.f.)