COL·LABORANT

en col·laboració (amb algú) SP, treballant en comú amb algú

Han organitzat la cursa en col·laboració amb el Club d’Atletes / Estan en col·laboració

en associació (amb algú) (p.ext.)