COBEJÓS

ésser un trepa SV, es diu de qui desitja fortament o immoderadament la possessió d’una cosa, i fa el que sigui per tal d’aconseguir-ho

L’actual gerent de l’empresa és un trepa: trepitjaria els companys per aconseguir el que vol (També s’usa amb la forma ésser molt trepa)

ésser una garsa

altesa de mires (p.ext.)