CIUTADÀ

de ciutat SP, expressió usada per a indicar que algú és nascut en una gran ciutat

Perquè és de ciutat ja es pensa que és qui sap qui!

de poble (ant.), de províncies (ant.)