CIRCUMSTÀNCIA

d’una i bona SP, expressió per a referir-se a una circumstància difícil, perillosa, etc. / [deslliurar-se] de quelcom greu (*, R-M)

Ens vàrem escapar d’una i bona, perquè tot seguit d’haver marxat va haver-hi un incendi (S’usa normalment amb els verbs escapar, fugir, salvar, sortir, etc.) (R-M)

d’una i de bona (v.f.), d’una de bona (v.f.), cas de casos (p.ext.)

entre pitos i flautes SP, entre una circumstància i una altra (A-M)

Entre pitos i flautes no hi va poder anar

[pito: mot no registrat a l’IEC]