CESSIÓ

cessió de béns SN, abandó que un deutor fa als seus creditors d’allò que posseeix (IEC)

Ha deixat les seves propietats en cessió de béns