CAVALLÓ

esquena d’ase SN, acabament d’un mur, d’una paret, etc., formant declivi a un costat i a l’altre de la línia més alta o cresta (IEC)

Van saltar la paret per l’esquena d’ase

canvi de rasant (p.ext.)