CAUTELÓS

anar amb sabates de feltre SV, obrar amb molt de secret i cautela (A-M)

Amb aquesta noia millor que vagis amb sabates de feltre, que sempre es dedica a esbombar-ho tot

anar amb els peus plans, amb peus de plom, amb seny de bèstia vella