CATEGÒRIC

dir (alguna cosa) en rodó SV, dir alguna cosa decididament, sense vacil·lar ni pal·liar-la (EC)

Dir quatre coses en rodó / Ell va dir en rodó que no hi aniria / Ell es va negar en rodó a deixar-los veure els plànols; vol tenir-los intrigats (També s’usa amb el verb negar) (*, *, R-M)