CARAGRÒS

cara d’àngel bufador SN, persona que té les galtes bufarelles (A-M)

És baixet i té cara d’àngel bufador / Sempre ha fet cara d’àngel bufador

tenir galtes de trompeter, tenir galtes de pa de ral

tenir galtes de ferro SV, (tenir la) galta molt plena (IEC)

És un home alt i gros, té galtes de ferro

tenir galtes de pa de ral, tenir galtes de formatge, tenir galtes de pa torrat, tenir galtes de trompeter

tenir galtes de trompeter SV, ésser caragròs (R-M)

És un home que té galtes de trompeter; de tan gras sembla que bufi (R-M)

tenir galtes de pa de ral, tenir galtes de pa tou, tenir galtes de formatge, tenir galtes de ferro, cara d’àngel bufador

ANT

no tenir cara per a senyar-se SV, tenir la cara molt petita (IEC)

Aquella dona és tan menuda que no té cara per a senyar-se / Amb aquest pentinat l’han deixat sense cara per a senyar-se (També s’usa amb la forma sense cara per a senyar-se)

begut de cara (p.ext.), xuclat de galtes (p.ext.)

[Vallès, Penedès (A-M)]