CAPRICIÓS

permetre’s el luxe (de fer alguna cosa) SV, permetre’s el privilegi de, el caprici de (IEC)

Ell es pot permetre el luxe de refusar els diners / La setmana passada em vaig permetre el luxe de llevar-me tard (IEC)

permetre’s la llibertat (de fer alguna cosa), prendre’s la llibertat (de fer alguna cosa)