CAPMÀS

fer un capmàs SV, englobar en un sol preu, pes, etc. / establir a ull un preu global per a un conjunt de coses de diferent valor que es tracta de baratar totes plegades (R-M, IEC)

M’ho va cobrar tot junt fent un capmàs (R-M)

uns amb altres

uns amb altres SN, compensant diferents valors, pesos, etc., entre ells (R-M)

Uns amb altres, els llibres em van costar cinc-centes pessetes cada un / Són productes de qualitats i preus diferents, però uns amb altres m’han sortit bé de preu (R-M, *)

fer un capmàs, tot junt, tot plegat