CALAMITÓS

ésser un cadàver ambulant SV, ruïna / estar físicament o moralment del tot decaigut, haver perdut gairebé tot el vigor, la bellesa, les bones qualitats (Fr, *)

Des que va morir la seva filla, és un cadàver ambulant: no se n’ha recuperat mai

no ésser l’ombra d’un mateix, no ésser ni l’ombra del que era, aguantar-se per miracle, ésser una ruïna (algú)

no ésser l’ombra d’un mateix SV, ruïna / estar físicament o moralment del tot decaigut, haver perdut gairebé tot el vigor, la bellesa, les bones qualitats (Fr, *)

Davant d’una situació com aquesta, qualsevol persona és l’ombra d’un mateix: són emocions massa colpidores

ésser una ruïna (algú), ésser un cadàver ambulant, no ésser ni l’ombra del que era, aguantar-se per miracle