CADÀVER

el cos del delicte SD, persona o cosa en la qual o amb la qual ha estat comès un delicte (EC)

No van trobar el cos del delicte fins al cap d’uns mesos quan era en un estat de descomposició avançat

les restes mortals (p.ext.), les despulles mortals (p.ext.)

les despulles mortals SD, cos o part d’un mort

Les despulles mortals del president assassinat ja han arribat al tanatori

les restes mortals

la despulla mortal (v.f.), el cos del delicte (p.ext.)

les restes mortals SD, allò que resta del cos humà després de mort (IEC)

Finalment van repatriar les restes mortals de tots els passatgers que viatjaven en l’avió accidentat

les despulles mortals

el cos del delicte (p.ext.)