CÒNSOL

cònsol de catalans SN, cònsol d’ultramar representant dels interessos del comerç català (IEC)

Durant molts anys havia estat cònsol de catalans

cònsol de mar (p.ext.), cònsol de llotja (p.ext.)

cònsol de llotja SN, cònsol de mar / qualsevol dels dos magistrats que a les ciutats i a les viles mercantils catalanes exercien la jurisdicció, en la primera instància, sobre les causes marítimes i mercantils, juntament amb els defensors de la mercaderia, les corporacions de mercaders (IEC, *)

Aquesta situació ha de ser resolta pel cònsol de llotja

cònsol de mar

cònsol de la llotja (v.f.), cònsol de catalans (p.ext.), consolat de mar (p.ext.)

cònsol de mar SN, qualsevol dels dos magistrats que a les ciutats i a les viles mercantils catalanes exercien la jurisdicció, en la primera instància, sobre les causes marítimes i mercantils, juntament amb els defensors de la mercaderia, les corporacions de mercaders (IEC)

Abans les causes marítimes les duia el cònsol de mar

cònsol de llotja

cònsol de la mar (v.f.), cònsol de catalans (p.ext.), consolat de mar (p.ext.)