CÒMODE

a gust SP, còmodament / sense sentir la menor molèstia (R-M, *)

Ell se sent a gust entre la gent que parla de música / Em vaig trobar a gust amb els teus amics; són molt simpàtics (R-M)

a plaer, com el peix a l’aigua, en el seu element, en el seu ambient, quedar a pler

deixar-se anar (p.ext.), a la regalada (p.ext.), com a cal sogre (p.ext.), amb comoditat (p.ext.), trobar-s’hi (p.ext.)

com el peix a l’aigua SAdv, [estar] còmode / [sentir-se] satisfet i còmode (R-M)

En aquell ambient estava com el peix a l’aigua; sempre havia desitjat formar part d’aquella colla / En la nova ocupació que tinc m’hi trobo com el peix a l’aigua; m’hi passen les hores que no me n’adono / Hi viu com un peix a l’aigua (També s’usa amb la forma com un peix a l’aigua) (R-M, R-M, *)

en el seu element, a gust, en el seu ambient

com peix a l’aigua (v.f.), com un peix al rostoll (ant.), al cel (p.ext.)

ésser com un llit de roses SV, còmode / ésser una cosa molt còmoda (Fr, *)

El sofà era com un llit de roses, si s’hi estirava algú, de seguida s’hi quedava adormit (També s’usa amb la forma semblar un llit de roses)

com el peix a l’aigua

quedar a pler SV, estar a gust com a resultat d’una acció, en sentit merament fisiològic

Fins que no es pren es medicament per a s’agrura no queda a pler (També s’usa amb el modificador ben en posició postverbal)

a gust

[Mall.]

trobar-s’hi SV, sentir-se còmode davant la possibilitat que s’esdevingui un estat de coses futur

Ja s’hi troba fent de cap de departament, en té moltes ganes

a gust (p.ext.)