CÒMODAMENT

a la regalada SP, amb tota comoditat, a tot plaer (IEC)

Vol viure a la regalada i gasta tant que per més que guanyi mai no tindrà diners (S’usa normalment amb els verbs beure, menjar, viure, etc.) (R-M)

a plaer, a boca què vols, a cor què vols, amb comoditat

anar al cel amb cotxe (p.ext.), a gust (p.ext.)

a plaer SP, segons el plaer (d’algú) (R-M)

Creia que tenia molta sort perquè no tothom podia viatjar a plaer com ell / Vivia a tot plaer en un lloc deliciós, en una gran casa (També s’usa amb la forma a tot plaer) (*, R-M)

a cor què vols, a la regalada, estar com qui està en el cel, a boca què vols, amb comoditat

amb comoditat SP, sense inconvenients ni molèsties

Li agrada viure amb comoditat / Li agrada veure una pel·lícula amb comoditat / Quan ha de menjar, vol seure a taula amb comoditat

a plaer, a la regalada, com a cal sogre

a gust (p.ext.)

com a cal sogre SAdv, amb tota la franquesa i comoditat, sense compliments (EC)

El vaig trobar repapat com a cal sogre, a la sala d’espera del dentista (R-M)

amb comoditat

estar com un rei (p.ext.), fer pànxing (p.ext.), posar-s’hi bé (p.ext.), a gust (p.ext.), com si fos a casa seva (p.ext.)