CÒLIC

recargolament de tripes SN, dolor breu i fortíssim als intestins, anomenat també torçó o còlic intestinal (EC)

Se li deu haver posat malament alguna cosa que ha menjat perquè diu que té recargolament de tripes / Pateix recargolament de budells (També s’usa amb els noms budell, panxa i ventre, el primer en plural i els altres en singular)

cargolament de ventre