CÀSTIG

treballs forçats SN, treballs que es fan com a càstig d’un delicte en els presidis / treballs a què estan obligats alguns condemnats per raó d’un delicte i que formen part de la condemna amb què han estat castigats (IEC, EC)

Està condemnat a cinquanta anys de treballs forçats

xarop de bastó SN, càstig corporal / pallissa, atupada (R-M, EC)

Els nostres avis deien que la millor pedagogia és el xarop de bastó; s’escandalitzarien de la nostra tolerància amb els infants (R-M)

xarop de freixe, xarop d’estopa, xarop de reblanir, xarop de gaiato, mà dura

xarop de freixe SN, càstig corporal (R-M)

Aquest noi no obeirà si no és amb xarop de freixe (R-M)

xarop de bastó, xarop d’estopa, xarop de reblanir, xarop de gaiato