CÀNCER

en terra caiga i mal no faça SCoord, imprecació que es diu vulgarment entre gent supersticiosa en anomenar el càncer, perquè hi ha la creença que la persona que anomena aquesta malaltia la contreu (A-M)

—La Pepita ha mort de càncer. —En terra caiga i mal no faça

mal dolent SN, càncer / creixement tumoral dels teixits de caràcter maligne i pertorbador de les funcions biològiques normals (IEC, *)

Va morir de mal dolent

mal lleig

mal lleig SN, càncer / creixement tumoral dels teixits de caràcter maligne i pertorbador de les funcions biològiques normals (IEC, *)

Li van diagnosticar un mal lleig

mal dolent