BUSSEJANT

a pulmó lliure SP, manera de bussejar sense escafandre (IEC)

És un expert que es capbussa i busseja a pulmó lliure (S’usa normalment amb els verbs bussejar, nedar, submergir, etc.)