BUS

home granota SN, bus amb escafandre autònom / nedador subaquàtic calçat amb grans aletes de goma i equipat amb escafandre autònom, ulleres especials, etc. (IEC, EC)

Sis homes granota s’han llançat al mar per a col·laborar en les tasques de rescat