BUIT

de buit SP, sense res (R-M)

Ens crèiem que havíem adquirit molts coneixements en aquell curset, però vam sortir de buit; fou totalment ineficaç (R-M)