BUFETADA

flist-flast SN, onomatopeia que imita el soroll de dues bufetades que hom venta l’una darrere l’altra (EC)

Amb un flist-flast el nen va callar de cop

pif-paf

[Reduplicatiu]

pif-paf SN, onomatopeia que reprodueix el soroll de dues bufetades donades l’una darrere l’altra, de dos cops de puny, etc. (EC)

Em va clavar un pif-paf que em va tirar a terra

flist-flast

clavar un juli (a algú) (p.ext.)

[Reduplicatiu]