BRUTÍCIA

cort de porcs SN, expressió usada per a referir-se a un lloc on hi ha molta brutícia

Després de la festa la casa era una cort de porcs, hi havia menjar i confeti pertot arreu / Aquella casa sembla una cort de porcs / Els lavabos d’aquell bar semblaven una cort (També s’usa simplement amb el nom cort) (*, IEC, *)