BRUT

anar com el rei porc SV, anar molt brut (A-M)

Sempre va com el rei porc, amb quatre parracs plens de taques i forats / Sempre anava just el rei porc: ara se posaria un vestit nou i dins mitja hora era pitjor que un tap de pica (*, A-M)

anar com una piotxa, brut com un porc, brut com una aranya

[Mall. (A-M)]

anar com una piotxa SV, anar molt brut, desendreçat, amb el cabell embullat (IEC)

Vés a rentar-te i a canviar-te de roba, que vas com una piotxa i així no vull que t’asseguis al sofà

anar com el rei porc, brut com un porc, brut com una aranya

brut com el drap de la cuina SA, fórmula de comparació per a expressar la brutor (A-M)

No s’ha adonat que la cadira era tota untada d’oli i l’abric li ha quedat brut com el drap de la cuina

més brut que un fregall, més brut que una soll

net com un mirall (ant.)

brut com un picaportes SA, brut / fórmula de comparació per a expressar la brutor (Fr, *)

Anar brut com un picaportes / Vas tan brut com un picaportes, vés-te a rentar (A-M, *)

brut com un porc, brut com una aranya, brut com una guilla, brut com una guineu, brut com una xinxa

ésser un pollós (p.ext.)

brut com un porc SA, [anar] molt brut (A-M)

Va brut com un porc: fa una setmana que no es dutxa / Després de treballar al jardí tot el matí, va quedar com un porc (També s’usa ometent l’adjectiu)

més brut que una guilla, més brut que un fregall, més brut que una soll, brut com un picaportes, anar com el rei porc, brut com una guineu, més brut que un porc, brut com una aranya, brut com una guilla, anar com una piotxa

fer vida de porc (p.ext.)

brut com una aranya SA, brut / molt brut (R-M, *)

Va tornar de l’escola brut com una aranya: havia estat jugant per terra / No pots sortir així de casa; vas brut com una aranya; ja cal que et rentis de cap a peus (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

més brut que una guilla, brut com un picaportes, brut com un porc, brut com una guilla, brut com una guineu, brut com una xinxa, anar com el rei porc, anar com una piotxa

brut com una barba de galliner SA, fórmula de comparació per a expressar la brutor (A-M)

Van organitzar una festa al garatge i va quedar brut com una barba de galliner / Aquesta setmana he tingut els pintors a casa i me l’han deixada bruta com una barba de galliner

més brut que una soll, brut com una paella

brut com una guilla SA, [anar] molt brut (IEC)

On vas tan ple de pols? Vas brut com una guilla! / És desagradable d’estar amb ell perquè sempre va com una guilla (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

brut com una aranya, brut com un picaportes, brut com un porc, brut com una guineu, brut com una xinxa

pudent com una guilla (p.ext.)

brut com una guineu SA, brut / fórmula de comparació per a expressar la brutor (R-M, *)

Va deixat i brut com una guineu; no pot presentar-se enlloc (R-M)

més brut que una guilla, brut com un porc, brut com un picaportes, brut com una aranya, brut com una guilla, brut com una xinxa, més brut que un porc

brut com una paella SA, fórmula de comparació per a expressar la brutor (A-M)

Aquest cuiner sempre porta el cap brut com una paella

més brut que una soll, brut com un porc, fet un llardó

brut com una xinxa SA, brut / fórmula de comparació per a expressar la brutor (R-M, *)

Va sempre brut com una xinxa: no hi ha manera que es canviï regularment de roba / Al darrere del taulell hi havia una dona que anava com una xinxa; no vaig voler comprar res en aquella botiga (*, R-M)

més brut que una guilla, brut com un picaportes, brut com un porc, brut com una aranya, brut com una guilla, brut com una guineu

ésser un carnús (algú) SV, (ésser un) home brut, deixat (EC)

És un carnús: hauria de vigilar més el seu aspecte físic

ésser un marrà, ésser un pollós, ésser un gitano

ésser un gitano SV, expressió usada per a referir-se a algú que és molt deixat o brut

És un gitano: sempre va brut i malvestit / Sempre va fet un gitano, podria rentar-se una mica! (També s’usa amb la forma ésser molt gitano)

ésser un carnús (algú), ésser un marrà, ésser un pollós

ésser un marrà SV, porc, dit d’una persona molt bruta (EC)

No es renta mai: és un marrà (També s’usa amb la forma ésser molt marrà)

ésser un carnús (algú), ésser un pollós, ésser un gitano

ésser un pollós SV, dit d’una persona mancada de netedat, bruta (EC)

Aquest nen és un pollós: no hi ha manera que es renti

ésser un carnús (algú), ésser un marrà, ésser un gitano, fer vida de porc

brut com un picaportes (p.ext.)

ésser un porc SV, que és brut, físicament o moralment (EC)

Aquest nen és un porc: no es renta mai

fer vida de porc SV, viure dins la brutícia (A-M)

No es renta mai: fa vida de porc

ésser un pollós

brut com un porc (p.ext.)

fet una merda SA, dit per a referir-se a algú o alguna cosa que està brut

Quan torna de l’escola aquest nen sempre està fet una merda / Aquesta casa està feta una merda: a veure si un dia ens hi posem i la netegem / No sé on es va posar que va deixar la roba feta una merda

més brut que un fregall SA, fórmula de comparació per a expressar la brutor (A-M)

Neteja la teva habitació, que la tens més bruta que un fregall!

més brut que una soll, brut com el drap de la cuina

net com una patena (ant.)

més brut que un porc SA, [anar] molt brut (A-M)

Va sempre més brut que un porc, porta tota la roba plena de taques i forats

brut com un porc, més brut que una guilla, brut com una guineu

més brut que una guilla SA, [ésser] molt brut (A-M)

Mai no es dutxa ni s’arregla: sempre va més brut que una guilla

brut com una xinxa, brut com un porc, brut com una guineu, més brut que un porc

més brut que una soll SA, fórmula de comparació per a expressar la brutor (A-M)

Té el pis més brut que una soll. No sé pas com hi pot viure

brut com una barba de galliner, brut com un porc, brut com una paella, brut com el drap de la cuina

net com una plata (ant.)

portar dol SV, tenir les ungles brutes (EC)

En Xavier és un porc, sempre porta dol; a veure quan es neteja les ungles / Quan era petit, s’embrutava les mans sovint i sempre duia dol (També s’usa amb el verb dur)

ungles de dol (p.ext.)

ungles de dol SN, ungles plenes de brutícia negrosa en la part no adherida a la pell (EC)

És un deixat: sempre va ple de llànties i amb les ungles de dol

portar dol (p.ext.)