BROTAR

començar a tenir caps SV, (el blat, l’ordi, etc.) tenir brins (EC)

Aquest blat ja comença a tenir caps, treu brins (IEC)