BROMISTA

anar de plaga SV, fer el plaga / trobar en tot un motiu de broma, no prendre’s res seriosament (A-M, *)

En Carlets… no es casaria mai perquè era una criatura que només anava de plaga (A-M)

fer el plaga, dur molta pell morta, ésser de la broma, ésser de la pell d’en Carnestoltes, ésser un gat dels frares

dur molta pell morta SV, ésser molt amic de fer bromes (R-M)

Ui!, si l’escoltes ja estàs arreglat! Duu molta pell morta, aquest noi! No parla mai seriosament (R-M)

fer el plaga, anar de plaga, ésser de la broma, ésser de la pell d’en Carnestoltes, ésser un gat dels frares

ésser de la broma SV, ésser alegre, faceciós, jocós / amic de plasenteries (IEC, R-M)

Ell és de la broma i sempre ens fa riure / Si ell ve a la festa ja riurem perquè és molt de la broma (També s’usa amb els quantificadors força, massa, molt, etc. en posició postverbal) (*, R-M)

anar de plaga, dur molta pell morta, ésser de la pell d’en Carnestoltes, ésser un gat dels frares

ésser de la pell d’en Carnestoltes SV, ésser un plaga (R-M)

Sap fer tota mena de papers; és de la pell d’en Carnestoltes (R-M)

ésser un gat dels frares, fer el plaga, anar de plaga, dur molta pell morta, ésser de la broma

ésser un gat dels frares SV, (ésser) bromista / ésser alegre, faceciós, jocós (R-M, *)

Si va amb vosaltres ho passareu molt bé, perquè és un gat dels frares, aquest xicot; no para de fer facècies / És un gat dels frares que no m’agrada gens; si no és el centre de l’atenció no es troba bé amb nosaltres (R-M)

ésser de la pell d’en Carnestoltes, fer el plaga, anar de plaga, dur molta pell morta, ésser de la broma

ésser un gat de frares (v.f.), ésser un barret de rialles (p.ext.)

fer el plaga SV, trobar en tot un motiu de broma, no prendre’s res seriosament

De vegades em cansa perquè només sap fer el plaga i considero que hi ha temes que cal prendre’s seriosament

anar de plaga, ésser un gat dels frares, dur molta pell morta, ésser de la pell d’en Carnestoltes, ésser de la broma

riure’s del mort i de qui el vetlla (p.ext.)