BREUMENT

amb quatre pinzellades SP, amb brevetat

Amb quatre pinzellades l’autor descriu un complicat estat anímic (Sovint s’usa amb els verbs descriure, dir, explicar, etc.) (EC)

en quatre ratlles, en una paraula, a grans trets

dir quatre mots (p.ext.), en compendi (p.ext.)

en quatre ratlles SP, escrit breument

Us en faré un resum en quatre ratlles i ho entendreu millor (Sovint s’usa amb els verbs descriure, dir, explicar, etc.)

amb quatre pinzellades, en una paraula

en una paraula SP, resumint / de la manera més breu que es pot dir (R-M, A-M)

En una paraula em va explicar tot el que havia succeït / T’escric en quatre mots per dir-te que arribaré amb l’avió de les tres (Sovint s’usa amb els verbs descriure, dir, explicar, etc. També s’usa amb les formes en dues paraules, en quatre mots, en quatre paraules i en un mot) (*, R-M)

en poques paraules, a fi de comptes, en quatre ratlles, amb quatre pinzellades, a grans trets

dir quatre mots (p.ext.), estalviar paraules (p.ext.)