BOTIGA

casa de comerç SN, empresa dedicada al comerç (EC)

Aquest noi ve d’una família de botiguers, per això té una casa de comerç

casa de modes (p.ext.)

casa de modes SN, botiga on hom ven aquestes modes (EC)

A la casa de modes del carrer major hi arriben vestits de les millors marques / Treballa en una botiga de modes (També s’usa amb el nom botiga)

casa de comerç (p.ext.)