BONIC

alegrar la vista (a algú) SV, ésser d’aspecte agradable / fer veure una cosa molt agradable (*, A-M)

Sempre que ve aquella noia ens alegra la vista, és tan bonica! / L’Antònia alegra la vista als paletes cada vegada que passa per davant seu

fer de bon veure

fer goig (p.ext.), valer ulls per mirar (p.ext.), fer patxoca (p.ext.), fer tropa (p.ext.)

bonic com un pom de flors SA, d’aspecte bell i sa (R-M)

Té una filla bonica com un pom de flors / Els cinc germans eren com un pom de flors. Quin goig que feien plegats! (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

bonic com un sol, bella com una fada, ésser un serafí

lleig com un drac (ant.), lleig com una nit de trons (ant.)

bonic com un sol SA, comparança que s’aplica a persona o cosa molt bella, o brillant o dotada d’alguna qualitat extraordinària (A-M)

El fill de l’Edu i la Maica és bonic com un sol / S’ha casat amb una noia com un sol; és tan bonica com intel·ligent i bona / Era una criatura bonica com el sol (També s’usa ometent l’adjectiu i amb la forma bonic com el sol) (*, R-M, *)

bonic com un pom de flors, bella com una fada, ésser un serafí

lleig com un mal esperit (ant.)

fer de bon veure SV, (ésser) d’aspecte agradable (A-M)

La seva àvia ha de ser gran, però tot i així fa de bon veure. Com que sempre va tan elegant! (També s’usa amb la forma ésser de bon veure)

fer goig, alegrar la vista (a algú), valer ulls per mirar

tenir bona planta (p.ext.), ben fet (p.ext.)

fer goig SV, fer bo de mirar per la seva ufana, la seva bellesa, etc. / causar satisfacció, ésser plaent, de mirar algú o alguna cosa per la seva ufana, bellesa, etc. (IEC, EC)

Fa goig, la Rosa, amb aquest pentinat / Han reformat l’edifici de la universitat i ara sí que fa goig: l’han deixat molt bé / Els camps fan goig de veure, tan verds! (Sovint s’usa seguida de la preposició de i dels verbs escoltar, sentir i veure) (EC, *, EC)

fer bo de, fer de bon veure, fer patxoca, fer tropa

alegrar la vista (a algú) (p.ext.), de calendari (p.ext.), de postal (p.ext.)

fer gràcia SV, causar satisfacció, ésser plaent, de mirar algú o alguna cosa per la seva ufana, bellesa, etc.

Aquesta criatura, de la manera que l’han guarnida, fa gràcia, és realment bonica (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal)

fer goig

tenir el seu què SV, ésser bonic, plaent a la vista

—T’agrada aquesta faldilla? —Home, té el seu què / —Tu trobes atractiu en Pere? —Home, té el seu què

tenir la seva gràcia

no tenir cap gràcia (ant.)

tenir la seva gràcia SV, ésser bonic o plaent a la vista

Quan vaig veure el vestit a la botiga no em va agradar; però ara que te l’has posat veig que té la seva gràcia

tenir el seu què

no tenir cap gràcia (ant.)