BONDADOSAMENT

a fi de bé SP, amb bona intenció (R-M)

El seu amic va avisar-lo a fi de bé, però ell no va voler escoltar-lo i encara es va ofendre / Encara que la seva intervenció no conduí a cap bon resultat, ell actuà a fi de bé / Dir-ho a fi de bé (R-M, R-M, EC)

anar per bé (p.ext.), de bé a bé (p.ext.)

de bé a bé SP, bonament, en bona harmonia, sense exercir cap violència (EC)

Jo li ho vaig dir de bé a bé, sense recriminar-lo, però ell es va ofendre molt / Ho arreglarem de bé a bé (R-M, A-M)

a les bones

a fi de bé (p.ext.)