BONÍSSIM

vi de la bóta del racó SN, el millor vi / el vi més vell o millor del celler (R-M, IEC)

Sempre que anem a veure l’avi, ens dóna vi de la bóta del racó que guarda per a les diades (R-M)