BONÀS

ésser de bona teia (algú) SV, ésser de bons sentiments

Era un home de bona teia / Podia fer amb ell el que volgués perquè era de molt bona teia (També s’usa amb el verb semblar i amb el quantificador molt en posició preadjectival) (EC, *)

bona ànima, tenir bones entranyes, ésser un àngel, ésser un jan Farina

ésser un àngel SV, persona molt bona, de molt bon cor (A-M)

Aquest home és un àngel: és molt bona persona i mai no discuteix amb ningú

ésser de bona teia (algú), ésser un jan Farina

ésser una arracada (algú) (ant.)

ésser un jan Farina SV, ésser excessivament bo, amb bondat que gairebé és beneitura (A-M)

Tothom li pren el pèl: és un jan Farina

ésser de bona teia (algú), ésser un àngel