BOIG

boig rematat SA, que mostra indicis de bogeria; boig fins a l’extrem

Ha passat d’un terrat a l’altre saltant, està boig rematat

estar com un llum de carburo, estar malament del cap, viure en un altre món, boig com una cabra

estar com un llum SV, estar sonat / dit per a referir-se a algú que ha perdut la raó (R-M, *)

El pobre home, hi ha dies que està com un llum; altres vegades, en canvi, respon bé al que li diuen (R-M)

estar tocat del bolet, estar sonat, estar com un llum de carburo, estar com un llum de ganxo, no girar rodó, estar fora de seny, estar tarat (algú)

estar com un llum de carburo SV, dit per a referir-se a algú que ha perdut la raó

És massa vell i ja està com un llum de carburo

estar com un llum, estar com un llum de ganxo, boig rematat, estar fora de seny, estar tarat (algú)

[carburo: mot no registrat a l’IEC]

estar com un llum de ganxo SV, dit per a referir-se a algú que ha perdut la raó

Pobre, no hi toca. Està com un llum de ganxo

estar com un llum, estar com un llum de carburo, no tocar quarts ni hores, estar fora de seny, estar tarat (algú)

estar malament del cap SV, expressió usada per a indicar que algú ha perdut la raó

Per a en Quimet, la mili va ser un trauma i des que va tornar que està malament del cap / Està molt malament del cap i tothom el pren com a cap de turc (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

estar fora de seny, estar tarat (algú), faltar-li un bull (a algú), boig rematat, no tocar dalt ni baix

estar per tancar-lo SV, dit per a referir-se a algú que no està en bon ús de les seves facultats mentals

Aquell home ja està per tancar-lo; no trigarà a estar tancat en un manicomi

estar perquè el tanquin

parlar sol (p.ext.), casa de bojos (p.ext.), casa d’innocents (p.ext.), casa de salut (p.ext.)

estar perquè el tanquin SV, dit per a referir-se a algú que no està en bon ús de les seves facultats mentals

No para de dir coses que no tenen solta ni volta: està perquè el tanquin

estar per tancar-lo

parlar sol (p.ext.), casa de bojos (p.ext.), casa d’innocents (p.ext.), casa de salut (p.ext.)

estar sonat SV, no tenir el cap sa

Està sonat; jo el tancaria al manicomi / Últimament, fa moltes ximpleries, sembla que estigui ben sonat (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival)

estar tocat de l’ala, no ésser-hi tot, estar torrat (algú), estar com un llum, no girar rodó, estar fora de seny, estar tarat (algú)

estar tarat (algú) SV, no tenir el cap sa

Des que se li va morir la dona està tarat: no té el cap gens sa / Està ben tarat perquè fa coses sense gaire sentit (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival)

estar com un llum, estar com un llum de carburo, estar com un llum de ganxo, estar malament del cap, estar sonat, estar tocat del bolet, estar tocat de l’ala, estar torrat (algú)

estar tocat de l’ala SV, no tenir el cap sa, haver perdut l’enteniment (EC)

No li’n facis cas, està tocat de l’ala / Està ben tocat de l’ala; sols diu despropòsits (També s’usa amb el verb semblar, amb el modificador ben en posició preadjectival i amb la forma estar tocat) (R-M)

estar tocat del bolet, estar tocat del cap, no ésser-hi tot, estar sonat, estar torrat (algú), tenir un perdigó a l’ala, no girar rodó, estar fora de seny, estar tarat (algú), estar tocat des boll

tocar-se de l’ala (p.ext.)

estar tocat del bolet SV, no tenir el cap sa, haver perdut l’enteniment / que té incompletes les facultats mentals (EC, A-M)

Està tocat del bolet: és boig / Fa unes coses tan fora de raó, que sembla tocat del bolet (També s’usa amb el verb semblar, amb el modificador ben en posició preadjectival i amb la forma estar tocat) (*, R-M)

estar tocat del cap, estar tocat de l’ala, no ésser-hi tot, estar com un llum, faltar-li un bull com a les guixes (a algú), tenir un perdigó a l’ala, estar fora de seny, estar tarat (algú), estar tocat des boll

tocar-se del bolet (p.ext.)

estar tocat del cap SV, boig / expressió usada per a indicar que algú ha perdut la raó (IEC, *)

S’ha d’estar tocat del cap per fer una cosa així / S’ha d’estar ben tocat del cap per engegar a passeig tot el que tenia (També s’usa amb el verb semblar, amb el modificador ben en posició preadjectival i amb la forma estar tocat)

estar tocat del bolet, estar tocat de l’ala, no ésser-hi tot, estar fora de seny

estar tocat des boll SV, expressió usada per a indicar que algú obra sense reflexió, sense mirar el que fa

Creien que estava tocat des boll perquè li agradava botar des tren abans que s’aturàs

estar tocat del bolet, estar tocat de l’ala

[Mall.]

estar torrat (algú) SV, expressió usada per a indicar que algú ha perdut la raó

Està torrat de fa temps: no sap el que es diu / Si ha fet aquesta bestiesa és que està ben torrat (També s’usa amb el verb anar i amb el modificador ben en posició preadjectival)

estar tocat de l’ala, no ésser-hi tot, estar sonat, estar tarat (algú)

faltar-li un bull (a algú) O, no ésser-hi tot / dit per a referir-se a algú que ha perdut la raó (IEC, *)

Aquest xicot diu coses que no són normals; li falta un bull (R-M)

faltar-li un bull com a les guixes (a algú), tocar valsos, tenir una durícia al cervell, tenir el cap a llossar, no ésser-hi tot, estar malament del cap

faltar-li un bull com a les guixes (a algú) O, faltar a algú una mica d’enteniment (A-M)

Fa aquestes ximpleries perquè li falta un bull com a les guixes (R-M)

faltar-li un bull (a algú), estar tocat del bolet, passat de rosca, tenir un perdigó a l’ala, tocar timbals

no ésser-hi tot SV, no tenir el seny complet (EC)

Des que la dona el va deixar, no hi és tot / Aquesta dona no hi és tota (*, EC)

estar sonat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, estar torrat (algú), faltar-li un bull (a algú)

no girar rodó SV, no tenir el cap clar, no pensar encertadament (A-M)

No sap què es diu. No li facis gaire cas, perquè no gira rodó (També s’usa amb el verb voltar)

estar com un llum, estar sonat, estar tocat de l’ala, no tocar quarts ni hores

[Emp. (A-M)]

no tocar dalt ni baix SV, no tenir prou criteri (R-M)

No facis cas del seu parer; és un infeliç que no toca dalt ni baix (R-M)

no tocar quarts ni hores, viure en un altre món, estar malament del cap, tocar campanes

no tocar quarts ni hores SV, no tenir el coneixement clar / desvariejar, tornar-se boig (R-M, EC)

Era una mica maniàtic de tota la vida, però, el que és ara, ja no toca quarts ni hores (R-M)

no tocar dalt ni baix, viure en un altre món, estar com un llum de ganxo, passat de rosca, tocar campanes, no girar rodó

parlar sol SV, fer coses de boig (A-M)

Parla sol; jo crec que l’haurien de tancar / Parla tot sol, però no ha fet mal a ningú, de moment (També s’usa amb la forma parlar tot sol)

estar per tancar-lo (p.ext.), estar perquè el tanquin (p.ext.)

passat de rosca SA, que ha perdut la raó

Ja fa tres anys que està passat de rosca. Estem esperant que l’ingressin en un hospital psiquiàtric

faltar-li un bull com a les guixes (a algú), no tocar quarts ni hores

tenir el cap a llossar SV, no tenir prou enteniment (R-M)

Sempre surt amb estirabots; té el cap a llossar; no sap què diu (R-M)

faltar-li un bull (a algú), tenir un perdigó a l’ala, tenir una arrel de boig

tenir un perdigó a l’ala SV, estar un xic tocat del cap, ésser una mica boig (EC)

Des que els segrestadors la van alliberar, té un perdigó a l’ala

estar tocat del bolet, estar tocat de l’ala, tenir una arrel de boig, tenir el cap a llossar, faltar-li un bull com a les guixes (a algú)

tenir una arrel de boig SV, bogejar / mostrar indicis de bogeria (R-M, EC)

No t’estranyi si fa coses fora de lloc; té una arrel de boig i ningú no el pot reprimir (R-M)

tenir un perdigó a l’ala, tenir el cap a llossar

[Gir., Barc., Tar. (A-M)]

tocar campanes SV, no tenir el discerniment clar (R-M)

Per com parlava vaig veure que tocava campanes; res no tenia sentit (R-M)

no tocar quarts ni hores, no tocar dalt ni baix, tocar timbals, tocar valsos, perdre el cap

pixar fora de test (p.ext.)

tocar timbals SV, dir despropòsits, desbarrar / haver perdut la raó (R-M, *)

Fa dies que toca timbals; no sé què li passa, però no diu res que tingui sentit (R-M)

faltar-li un bull com a les guixes (a algú), tocar valsos, tocar campanes

tocar-hi (ant.)

tocar valsos SV, tenir poc enteniment. Desbarrar / haver perdut la raó (R-M, *)

No facis cas del que diu; no veus que a vegades sembla que toqui valsos? (R-M)

faltar-li un bull (a algú), tocar timbals, tocar campanes

viure en un altre món SV, haver perdut la raó

No li facis cas, parla sol perquè viu en un altre món

no tocar dalt ni baix, no tocar quarts ni hores, boig rematat