BOCA

boca d’enfornador SN, boca molt gran (Fr)

Té un nas molt gros i una boca d’enfornador

boca de rap, boca de drac, boca de calaix

boca de pinyó (ant.), boca petonera (ant.)

boca de calaix SN, boca molt gran (Fr)

La presentadora de l’informatiu té la boca de calaix

boca d’enfornador, boca de rap, boca de drac

boca de pinyó (ant.), boca petonera (ant.)

boca de drac SN, es diu d’una boca molt gran (Fr)

Té la boca de drac i quan badalla se li veu la campaneta

boca de rap, boca de calaix, boca d’enfornador

boca de pinyó (ant.), boca petonera (ant.)

boca de pinyó SN, boca molt petita / boca molt petita i bonica (Fr, A-M)

Té els ulls negres i la boca de pinyó (També s’usa amb el diminutiu boqueta)

boca petonera

boca de rap (ant.), boca de drac (ant.), boca de calaix (ant.), boca d’enfornador (ant.)

boca de rap SN, es diu d’una boca molt gran (Fr)

El cantant dels Rolling Stones té una boca de rap

boca de drac, boca de calaix, boca d’enfornador

boca de pinyó (ant.), boca petonera (ant.)

boca petonera SN, boca molt petita (Fr)

Té el nas gros però com que té la boca petonera encara se li veu més gros

boca de pinyó

boca de rap (ant.), boca de drac (ant.), boca de calaix (ant.), boca d’enfornador (ant.)