BLANC

blanc com el cotó SA, molt blanc

Aquest detergent deixa la roba blanca com el cotó

blanc com el paper d’escriure, blanc com la llet, blanc com la neu, blanc com un borralló de neu, blanc com una satalia, blanc com una tofa de neu

blanc com el paper d’escriure SA, molt blanc (A-M)

El mur és blanc com el paper d’escriure

blanc com la neu, blanc com la llet, blanc com el cotó

negre com la pega (ant.)

blanc com la llet SA, molt blanc (R-M)

Tenia la pell blanca com la llet; mai no havia vist un cutis tan delicat (R-M)

blanc com la neu, blanc com un glop de llet, blanc com una satalia, blanc com el paper d’escriure, blanc com el cotó

negre com l’atzabeja (ant.), negre com una móra (ant.)

blanc com la neu SA, molt blanc (R-M)

La roba estesa al sol queda blanca com la neu, sobretot si és rentada amb aigua de la muntanya / Tenia les mans blanques com la neu (R-M, EC)

blanc com una satalia, blanc com la llet, blanc com un borralló de neu, blanc com un glop de llet, blanc com el paper d’escriure, blanc com el cotó

negre com el carbó (ant.), negre com un fumall (ant.)

blanc com un borralló de neu SA, molt blanc (R-M)

La núvia portava un vestit blanc com un borralló de neu

blanc com la neu, blanc com una tofa de neu, blanc com un glop de llet, blanc com el cotó

negre com el quitrà (ant.), negre com un tió (ant.)

blanc com un glop de llet SA, molt blanc (R-M)

Com que no ha anat a la platja està blanc com un glop de llet i sembla que estigui malalt / Es va quedar com un glop de llet, de l’ensurt (També s’usa ometent l’adjectiu)

blanc com la llet, blanc com la neu, blanc com un borralló de neu

negre com el sutge (ant.), negre com un pecat (ant.)

blanc com una satalia SA, molt blanc (A-M)

Vaig deixar tota la roba blanca com una satalia

blanc com la llet, blanc com la neu, blanc com una tofa de neu, blanc com el cotó

blanc com una tofa de neu SA, blanc / molt blanc (Fr, *)

Té els cabells blancs com una tofa de neu, ja és molt vell (També s’usa ometent l’adjectiu)

blanc com un borralló de neu, blanc com una satalia, blanc com el cotó

negre com fum de gerrer (ant.), tofa de neu (p.ext.)

més blanc que un paper d’escriure SA, es diu d’una cosa molt blanca (A-M)

Li han pintat la casa i li han deixat les parets més blanques que un paper d’escriure

blanc com el paper d’escriure