BEVEDOR

cul de cafè SN, dit d’una persona que freqüenta assíduament el cafè / passar-hi llargues estones / home que concorre amb excessiva assiduïtat a la taverna (EC, IEC, A-M)

El teu fill no farà res de bo: és un cul de cafè

cul de taverna

cul d’església (p.ext.), arrossegar el cul (per algun lloc) (p.ext.)

cul de taverna SN, dit de la persona que freqüenta assíduament la taverna / passar-hi llargues estones / home que concorre amb excessiva assiduïtat a la taverna (EC, IEC, A-M)

Aquest home no et treballarà mai; és un cul de taverna; es passa tot el dia bevent i jugant a cartes (R-M)

cul de cafè

cul d’església (p.ext.), arrossegar el cul (per algun lloc) (p.ext.)

ésser de la tòria SV, ésser molt bevedor (EC)

Li encanta el vi; és de la tòria aquest

ésser un clot d’arena (algú), ésser un colador (algú)

ésser un clot d’arena (algú) SV, ésser un gran bevedor (EC)

Bevent, és un clot d’arena; no sé com pot engolir tant de líquid (R-M)

ésser un colador (algú), ésser de la tòria, beure més que un clot d’arena, beure com un clot d’arena

ésser un colador (algú) SV, ésser un gran bevedor / beure en excés / beure molt (Fr, R-M, IEC)

Aquest home és un colador, no sé pas on li cap la quantitat de vi que s’empassa (R-M)

ésser un clot d’arena (algú), ésser de la tòria

aixecar el colze (p.ext.)