BEURE

aixecar el colze SV, beure vi en excés / beure molt de vi (Fr, IEC)

Em sembla que has aixecat el colze i ara ja no saps el que et dius / Últimament alça el colze massa sovint (També s’usa amb el verb alçar)

beure més que una esponja

aixecar la ullera SV, beure amb el porró (Fr)

Ja ets gran i pots aprendre a aixecar la ullera

beure a galet

beure a galet SV, traguejar a raig, sense aplicar els llavis / beure fent caure a la boca el líquid sense tocar amb els llavis el recipient, com ara un porró, un càntir, etc. (R-M, IEC)

Diuen que «qui no és català, en beure a galet la pitrera es tacarà» / Beveu a galet: no morregeu / Si tens set, puja a la taula i beu a galet (R-M, EC, *)

beure a raig, beure a regal, aixecar la ullera

beure al galet (v.f.), beure a broc d’ampolla (p.ext.), beure a xerric (p.ext.), beure a popet (p.ext.)

beure a morro SV, beure aplicant els llavis en el punt d’on brolla el líquid (el galet del càntir, el broc de l’ampolla, etc.) (EC)

Si no sap traguejar dóna-li un got, que no hagi de beure a morro / El porró no és per beure a morro, sinó per beure a galet / A en Joan li agrada sempre beure a morro (R-M, R-M, *)

beure a morrull, beure a broc d’ampolla, beure amorrat

beure a raig SV, beure sense aplicar els llavis / beure fent caure a la boca el líquid sense tocar amb els llavis el recipient, com ara un porró, un càntir, etc. (R-M, IEC)

Si no saps beure a raig, demana un got / S’ha begut tota l’ampolla a raig (R-M, *)

beure a galet, beure a regal

beure a broc d’ampolla (p.ext.)

beure a regal SV, beure a galet / beure fent caure a la boca el líquid sense tocar el recipient amb els llavis, com ara un porró, un càntir, etc. (A-M, *)

Com que beu el vi a regal; sempre va amb la camisa tacada

beure a galet, beure a raig

[Conca de Tremp (A-M)]

beure més que una esponja SV, beure molt (R-M)

Aquest home beu més que una esponja, no acaba mai la set (R-M)

aixecar el colze

beure més que un clot d’arena (p.ext.)

fer una copa SV, beure una copa, un got de vi, de licor, etc. (EC)

Podríem anar a fer una copa abans d’entrar a la discoteca (També s’usa amb la forma fer la copa)

fer el toc

fer un cafè (p.ext.), fer el tronera (p.ext.), ésser un tronera (p.ext.), matar la set (p.ext.)

matar la set SV, beure una miqueta per fer passar la set

Què voleu per matar la set abans de dinar?

matar la gana (p.ext.), matar el cuc (p.ext.), fer una copa (p.ext.)

remullar la boca SV, beure / engolir un líquid (EC, *)

Aquests refrescos aniran bé per a remullar la boca / Vaig un moment a remullar-me la boca

remullar la gola

remullar la gola SV, beure vi (Fr)

Per a celebrar bé el teu aniversari primer hem de remullar la gola

remullar la boca