BESCANVIANT

a barata SP, mitjançant un bescanvi (R-M)

El comerç primitiu es feia a barata; la gent bescanviava tota mena d’objectes i espècies / Venia els seus productes a barata / Vendrà blat a barata o per diners (R-M, R-M, IEC)

a tornajornals (p.ext.)

a tornajornals SP, pagant-se recíprocament amb el treball de cada u (R-M)

No poden llogar jornalers i s’avenen amb els pagesos veïns per ajudar-se en la feina a tornajornals / Oncle i nebot treballen les terres respectives a tornajornals (R-M)

a barata (p.ext.)