BESAR

fer l’amistat (a algú) SV, besar la mà en senyal de respecte / saludar els pares, els avis, etc., besant-los la mà (R-M, IEC)

Abans era costum de fer l’amistat als pares i als avis, en lloc de besar-los a la cara / Té per costum de fer l’amistat als avis (R-M)

fer manetes (a algú), fer besamans (a algú)

fer manetes (a algú) SV, besar la mà (R-M)

Vés a fer manetes a l’avi / És un nadó tan bufó que tothom li fa manetes (R-M, *)

fer l’amistat (a algú)