BENPARLAR

deixar bé (algú) SV, parlar bé d’algú

Sempre deixa bé els seus veïns / Després de treballar-hi el va deixar bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

dir bé (d’algú)

deixar malament (algú) (ant.)

dir bé (d’algú) SV, benparlar / parlar correctament d’algú (EC, *)

Ell sempre ha dit bé del seu company / Sempre diu el bé de tothom (EC, *)

deixar bé (algú), parlar bé de

dir mal (d’algú) (ant.), parlar malament de (ant.)