BENINTENCIONAT

de bon rotllo SP, expressió usada per a indicar que hi ha bones intencions en el que hom fa, diu, etc.

Ep! De bon rotllo! Que jo no vull problemes / Escolta, no t’enfadis, que t’ho dic de bon rotllo / Sempre li agrada anar de bon rotllo amb la gent (S’usa normalment amb els verbs anar, dir, etc.)

de mal rotllo (ant.), bon rotllo (p.ext.)