BENHUMORAT

estar d’humor SV, estar en bona disposició per a fer alguna cosa

Avui ja estic d’humor per anar-hi / No estic d’humor per cuinar, sortim a dinar a fora / Si no estàs de bon humor, explica’m per què, però no em cridis d’aquesta manera (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

tenir la bona, estar de bona jeia, estar de bona lluna, estar de gana, estar de gaita

estar de mal humor (ant.), no tenir mala hora mai (p.ext.), riure-li les orelles (a algú), amb la rialla a la boca (p.ext.), tenir els alegrois (p.ext.), no estar de filis (ant.)

estar de bona lluna SV, estar de bon humor / estar animat (IEC, *)

Avui està de bona lluna

tenir la bona, tenir bona lluna, estar de gaita, estar d’humor

estar de mala lluna (ant.), no estar de filis (ant.), riure-li les orelles (a algú) (p.ext.), amb la rialla a la boca (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) amb rialles (p.ext.)

estar de gaita SV, estar alegre, de bon humor (R-M)

En aquell moment ell estava de gaita i jo no gaire; no li vaig admetre la broma / No estava de gaita per a llegir / Només es pot parlar amb ell quan està de bona gaita (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, EC, *)

estar d’humor, tenir bona lluna, estar de gana, estar de bona lluna, tenir la bona, estar de bona jeia

estar de mala gaita (ant.), no estar per orgues (ant.)

[Mall. (A-M)]

estar de gana SV, en bona disposició de salut i d’humor (A-M)

Dalt s’era de Galiana diuen que hi fa bon estar; també hi fa bon festejar, si la jove està de gana (Cançó pop. Mall.) (A-M)

estar d’humor, estar de gaita

estar de mala gana (ant.), no estar de filis (ant.)

tenir bona jeia SV, tenir bon caràcter

Acostuma a tractar molt bé els seus clients, té bona jeia (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival)

ésser de bona jeia

tenir mala jeia (ant.), ésser de mala llet (ant.), bo d’agombolar (p.ext.)

tenir bona lluna SV, estar de bon humor (IEC)

Avui li pots demanar el que vulguis perquè té bona lluna i serà condescendent

estar de gaita, estar de bona lluna, tenir la bona, estar de bona jeia, tenir un bon dia

tenir mala lluna (ant.)

tenir la bona SV, estar de bon humor / estar animat (R-M, *)

Si hi vas avui et rebrà bé perquè ara en vinc i veig que té la bona; ha estat molt amable (R-M)

estar de bona lluna, estar de gaita, tenir bona lluna