BENEVOLENT

tenir la pia SV, mirar amb benevolència (R-M)

Tu demana-li per plegar, si no et trobes bé; avui té la pia i el trobaràs disposat a concedir-t’ho (R-M)

tenir la mà blana

veure (algú o alguna cosa) amb bons ulls (p.ext.)