BENEVOLÈNCIA

en gràcia (d’algú) SP, tenint la gràcia, la simpatia d’algú / tenir la benevolència d’algú (*, R-M)

No és gaire eficient, però està en gràcia dels seus superiors i li dissimulen les falles / Estava en gràcia davant el rei (S’usa normalment amb el verb estar. El complement és opcional) (R-M, EC)

tenir el pare alcalde (p.ext.)