BENESTAR

benestar social SN, situació d’una societat en què les persones i els grups que la formen tenen cobertes les necessitats bàsiques, gaudeixen de les màximes possibilitats de desenvolupament personal i no estan subjectes a discriminació (IEC)

Ell reivindica benestar social per al seu país

l’estat de benestar (p.ext.), nivell de vida (p.ext.)

l’estat de benestar SD, sistema en què l’Estat assegura el benestar dels ciutadans mitjançant serveis socials / tipus d’actuació estatal destinada a produir béns i serveis no rendibles per al sector privat (IEC, EC)

En aquest país encara s’ha de millorar molt l’estat de benestar

benestar social (p.ext.)